Skoler i nærheten

I området ligger følgende skoler i gangavstand:

* Stovner Skole - grunnskole

* Haugenstua Ungdomsskole

* Stovner Videregående

* Stig Skole - grunnskole

Barnehagene med kortest adkomst er Haugenstua Skoles barnehage, Stovnerbakken barnehage og Smedstua barnehage.