Retningslinjer for områdekomiteene

Generelt

Områdekomiteenes oppgaver omfatter blant annet organisering av dugnader, vedlikehold av utearealer, beplantning, uttalelser om/utrede spesielle spørsmål/prosjekter/tiltak som i særlig grad bare angår de respektive felt. Da styret er ansvarlig for borettslaget midler, kan bare medlemmer av styret rekvirere varer og tjenester. Områdekomiteen må derfor kontakte leder eller annet styremedlem ved eventuelle innkjøp.

Områdekomiteens oppgaver:

-Være kontaktleddet mellom beboerne og styret. Dvs. at beboerne tar kontakt med områdekommiteen og at områdekomiteen bringer saken videre til styret hvis det er behov for det.

- Organisere nødvendige arbeider i de respektive felt (f.eks. dugnader).

-Tilsyn med fellesutstyr eksempelvis lekeapparater, søppelskur, avfallsdunker, trafikkskilter, oppslagstavler etc.

- Uttale seg om, eventuelt utrede, spesielle spørsmål/forslag/tiltak som beboerne tar opp eller ber styret om.

- Ved innkjøp som foretas av områdekomiteen godkjenner styret bare spesifiserte originale regninger/kvitteringer.

- Styret gis fullmakt til å tilpasse retningslinjene for områdekomiteene.

Juni 2013

Styret i Nedre Stovner Borettslag