Retningslinjer for garasjekoordinator

Garasjekoordinators arbeidsoppgaver:

- Være kontaktleddet mellom beboerne og styret i saker angjeldende garasjene. Beboerne skal melde fra til garasjekoordinator når det oppstår skade på sin garasje. Garasjekoordinator vurderer saken og sender skriftlig rapport til styret ved behov.

- Holde oppsyn med garasjeanleggene på alle feltene.

- Kontakte styret når det er behov for større vedlikehold og nyanskaffelser.

- Ved innkjøp som foretas av garasjekoordinator godkjenner styret bare spesifiserte originale regninger/kvitteringer. Garasjekoordinator skal allti ha godkjenning av styret før innkjøp gjøres.

- Styret gis fullmakt til å tilpasse retningslinnjene for garasjekoordinator.

- Garasjekoordinator kan fremme saker ovenfor styret, og kan innkalle til styremøte.

Juni 2013

Styret i Nedre Stovner Borettslag