Retningslinjer for fritidsansvarlige A-feltet

Fritidsansvarliges ansvarsoppgaver:

- Være kontaktleddet mellom beboerne og styret i saker angjeldende fritidsområdet på A-feltet.

- Holde oppsyn med fritidsanlegget nederst på A-feletet.

- Holde plassen ren og ryddig, samt tømme avfallskasser ved behov.

- Organisere dugnad på fritidsområdet der man bl.a.:

* Beiser/maler og vdlikeholder redskapsbod, benker, bord og annet utstyr på plassen.

* Beiser/maler og enklere vedlikehold av lekeapparater.

* Maler gjerder, lyktestolper etc.

* Beskjæring av evt. busker og trær.

* Si i fra til styret vedrørende behov for koncainer/komprimatorbil hvis dugnaden ikke er sammen hengende med ordinær dugnad i borettslaget.

- Skifte lyspærer i armaturer og kontakte styret når det er behov for vedlikehold av lysmaster.

- Holde orden på alt utstyr, maskiner og verktøy som tilhører anlegget.

- Lage skøytebane om vinteren (måke snø og sprøyte).

- Kontakte styret når det er behov for større vedlikehold og nyanskaffelser.

- Ved innkjøp som foretas av fritidsansvarlige godkjenner styret bare spesifiserte originale regninger/kvitteringer. Fritidsansvarlige skal alltid ha godkjenning av styret før innkjøp gjøres.

- Styret gis fullmakt til å tilpasse retningslinjene for fritidsansvarlige.

Juni 2013

Styret i Nedre Stovner Borettslag