Parkering

Generelt

Parkering er kun tillatt på skiltet/oppmerket parkeringsplass.

Parkering på gangveier, gressplener eller utenfor oppmerket plass er ikke tillatt .

Beboerparkering

Hver leilighet disponerer en garasjeplass, og denne skal brukes.

Parkering utenom oppmerket parkeringsplass er ikke tillatt, og vil kunne medføre borttauing.

Vi har avtale med Oslo Kranbilservice ved borttauing, tlf. 91 54 30 00.

Beboerne må gjøre sine gjester oppmerksomme på disse bestemmelser.

Se husordensregler for Nedre Stovner Borettslag punkt D.